BRASS ANSAMBL GB

Kdo jsme


Jedná se o akustický žesťový soubor (kvartet-kvintet) hrající úpravy skladeb z období od baroka až po současnost. Všichni jsme z Kutné Hory a blízkého okolí, naše vystoupení neomezujeme pouze na tuto oblast.

V repertoáru máme jak domácí tak i celosvětově známé skladby, tj. skladby z období zlatého věku žesťové hudby, swingové skladby, šlágry 20. století.

Např.:
1. ELIZABETHAN MADRIGALIS - Thomas Morley (1557-1602),
HYMNE A LA JOIE (ODA NA RADOST) - L.v.Beethoven,
TE DEUM (EUROVISION FANFARE) - Marc-Antonie Champetier (1634-1704),
LA TRAVIATA, NABUCCO - Giuseppe Verdi (1813-1901)

2. DAVID A GOLIÁŠ, SVÍTÁ, EZOP A BRABENEC, ŽIVOT JE JEN NÁHODA-JaroslavJežek,
MON RIVER-Henri Mančiny, TAM DOLE U ŘEKY - Traditional,
ALEXANDER´S RAGTIME BAND - Irving Berlin

3. MICHELLE, YELLOW SUBMARINE - John Lennon, Paul McCartney,
THE CONQUEST OF PARADISE - Music by Vangelis, TAMBOR-anonym,
HOLUBÍ DŮM Svěrák-Uhlíř

Hrajeme hudbu vhodnou pro různé společenské akce. Například koncerty, městské slavnosti a společenské události komornějšího charakteru, hudební vstupy při rautech či jiných společenských akcích, výstavách, oslavách výročí, kladení věnců a jiné slavnostní příležitosti.

Nabízíme i specielní programy věnované například svátkům vánočním, programy pro děti
(hudební doprovod dětských dnů) apod.

Dle požadavku můžeme rozšířit počet hudebníků a hrát pochodové skladby a to i za chůze.

Ceny hudební produkce budou upřesněny podle délky a druhu produkce, jsou smluvní a
obsahují honoráře hudebníků, dopravu, DPH a pod.

Poplatky za autorská práva nejsou v ceně obsaženy, jejich platba ze zákona přísluší pořadateli

hudební produkce.

Také nabízíme hudební doprovod smutečních obřadů


Vhodné pro účinkování zejména na venkovním prostranství (ale i v obřadní síni nebo chrámu Páně).

Hudební produkce začíná cca 20 minut před zahájením obřadu a končí ukončením kondolencí.

Repertoár lze vybrat z přiloženého seznamu skladeb, případně lze ponechat na výběru vedoucího souboru. Vyjímečně může být rozsah skladeb omezen (při nutném obsazení ansámblu záskokem, povětrnostní podmínky apod.).

Poznámka: V tomto obsazení (kvartet) nelze hrát smuteční pochody za chůze hudebníků. V případě požadavku hraní smutečních pochodů za chůze hudebníků lze na základě dohody rozšířit počet hudebníků. Cena bude upřesněna dle celkové délky produkce a počtu hudebníků.

Ceny hudební produkce jsou smluvní a obsahují honoráře hudebníků, dopravu, DPH a pod.

Orientační cena:  žesťový kvartet (4 hudebníci) : 4 300,- Kč (v ceně doprava hudebníků v rámci okresu Kutná Hora).

Cena bude upřesněna dle celkové délky produkce, místa produkce a počtu hudebníků.

V ceně nejsou obsaženy poplatky za autorská práva jejichž platba ze zákona přísluší pořadateli hudební produkce.

Bližší informace a kontakt na telefonu:    603485353 (Ing Vokolek)

                                                                     (nebo 775357933 - J. Pros)


Seznam smutečních písní

A. PÍSNĚ LIDOVÉ A ZLIDOVĚLÉ

Písně lidové a zlidovělé

1. ACH, NENÍ TU, NENÍ - ČESKÁ

2. HAJEJ, MŮJ, ANDÍLKU - ČESKÁ
3. LETĚLA BĚLOUNKÁ HOLUBIČKA - B.SMETANA
4. HŘBITOVE, HŘBITOVE - ČESKÁ
5. ACH, SYNKU, SYNKU - ČESKÁ
6. JÁ UŽ TO POLÍČKO NEDOORÁM - ČESKÁ
7. UŽ MNĚ KONĚ VYVÁDĚJÍ - ČESKÁ
8. U PANSKÉHO DVORA -ČESKÁ
9. RODNÉ BRÁZDY - LIDOVÁ
10. ĆECHY KRÁSNÉ, ĆECHY MÉ - J.L.ZVONAŘ
11. MORAVO, MORAVO - L.DIETRICH
12. TALINSKÝ RYBNÍK - ČESKÁ
13. TY BECHYŇSKÝ ZVONY - ČESKÁ
14. NA ŠUMAVĚ JE DOLINA-LIDOVÁ
15. KADOVSKÝ KOSTELÍČEK - LIDOVÁ
16. MY ZLATY RODIČE-LIDOVÁ
17. ŠEL JSEM ONDY-ČESKÁ
18. ŠIROKÝ, HLUBOKÝ - ČESKÁ
19. TEČE VODA, TEČE- MORAVSKÁ
20. ROŽNOVSKÉ HODINY- MORAVSKÁ
21. LOUČENÍ, LOUČENÍ-ČESKÁ
22. LÁSKA, BOŽE, LÁSKA - SLOVÁCKÁ
23. DOBRŮ NOC - SLOVENSKÁ
24. ČERNÉ OČI, JDĚTE SPÁT - ČESKÁ
25. OSIŘELO DÍTĚ - ČESKÁ
26. SPI, DĚŤÁTKO, SPI - LIDOVÁ
27. SBOHEM, MÁ RADOSTI - LIDOVÁ
28. Ó, ŘEBÍČKU ZAHRADNICKÝ -ČESKÁ
29. VESNIČKO MÁ -J.BLOBNER
30. ZELENÝ HÁJOVÉ - ČESKÁ
31. ZASVIŤ MI , TY SLUNKO ZLATÉ - A. JELEN
32. HORO, HORO, VYSOKÁ JSI - ČESKÁ
33. UŽ ZAZNĚL ZVONKU HLAS - LIDOVÁ
34. STAVĚLI TESAŘI - LIDOVÁ
35. JIŽ OPĚT Z VĚŽE ZAZNÍVÁ - LIDOVÁ
36. KLEKÁNÍ- LIDOVÁ
37. HORNICKÁ HYMNA LIDOVÁ
38. HAVÍŘOVA RŮŽE- J. ČERNÝ P
39. MNĚ DAROVALO DĚVČÁTKO- ANONYM
40. CESTIČKA K MAYEROVCE- F. POUPE
41. JÁ JSEM MALÝ MYSLIVEČEK- LIDOVÁ

Písně lidové a zlidovělé

42. MALÝ HOŠÍK ČERNOVLASÝ- LIDOVÁ
43. LETĚLI DVA HOLUB - LIDOVÁ
44. MY PLULI DÁL A DÁL- LIDOVÁ
45. VODĚNKA STUDENÁ -MORAVSKÁ
46. JDE POTOK LUČINOU- K. KOLETA
47. TAM V KRÁSNÉ ŠUMAVĚ - LIDOVÁ
48. PRYČ A PRYČ JE VŠECKO - LIDOVÁ
49. ZAHUČALY HORY - MORAVSKÁ
50. SPADL LÍSTEK Z JAVORA - LIDOVÁ
51. ZAHUČALY HORY - ČESKÁ
52. NOC MÁJOVÁ - LIDOVÁ
53. MÁ HVĚZDA - B.SMETANA
54. POUTNÍ PÍSEŇ Z OPERY TAJEMSTVÍ-B.SMETANA
55. DÍKY ZA DUŠE KLID - TRADICIONÁL
56. BLÍŽ K TOBĚ - EVANGELICKÁ
57. BOŽE PŘED TVOU VELEBNOSTÍ
58. NIKDO NEZNÁ MÉ TRÁPENÍ-SPIRITUÁL
59. MÍR NA ZEMI DARUJ NÁM-SPIRITUÁL
60. VEČER TICHOUNCE SE SKLÁNÍ-DUCHOVNÍ
61. K NEBESŮM DNES ZALEŤ, PÍSNI
62. ZAPĚJ SRDCE ZARMOUCENÉ MORAVSKÁ
63. POJĎ K SPASITELI-DUCHOVNÍ
64. JIŽ JSEM DOST PRACOVAL- J.J.DUSÍK
65. STELLA MARIS - TRADICIONÁL
66. NEJSMUTNĚJŠÍ LOUČENÍ JE S MÁMOU
67. MAMINKO, MÁMO - J. MOTL
68. AŽ ZTICHNOU BÍLÉ SKÁLY - F. KORDA
69. AKÁTY BÍLÉ - F. BLAHNÍK
70. VLTAVO, VLTAVO - K. HAŠLER
71. SLIB MI, ŽE NEBUDEŠ PLAKAT - E. INGRIŠ72. 72. VALČÍK NA ROZLOUČENOU - SKOTSKÁ
73. ODEŠEL KAMARÁD - M.ŠTRAUB
74. LOUČÍM SE S VÁMI, KAMARÁDI -K. VACEK
75. NIKDY SE NEVRÁTÍ POHÁDKA MLÁDÍ - K. VACEK .
76. BALADA O PTÁČKOVI - T.SYGIETYŇSKI
77. O, SANCTISSIMA - SICILSKÁ
78. SANTA LUCIA - ITALSKÁ
79. SULIKA - RUSKÁ
80. VEČERNÍ ZVON - RUSKÁ

81. POCHOD PADLÝCH REVOLUCIONÁŘŮ - RUSKÁ


Seznam smutečních písní

B. KLASICKÉ A BAROKNÍ SKLADBY

B1   ANDĚL LÁSKY    - L.V.BETHOVEEN
B2   LA TRAVIATA    - GIESEPPE VERDI
B3   Z ČESKÝCH LUHŮ A HÁJŮ    - B. SMETANA
B4   PLUS PRĚS DE TOI MON DIEU (BLÍŽ K TOBĚ BOŽE MŮJ)-NÁDHERNÁ ÚPRAVA    - (Arr.: Michel a Naulais)
B5   TRUMPET TUNE    - Henri Purcell
B6   TRUMPET TUNE AND AIR   - Jeremiah Clarke
B7   TRUMPET VOLUNTARY    - J. STANLEY
B8    PARTITA PASTORALIS - II.V'ETA    - VINCENC MAŠEK
B12  JUDAS MAKABEUS    - G. F. HANDEL
B13   NABUKO    - GIESEPPE VERDI
B15  LARGO    - A. Dvořák

Seznam smutečních písní

C. OSTATNÍ SKLADBY

C1    VALČÍK NA ROZLOUČENOU (AULD LAUG SYNE)    - TRADITIONAL
C2   AMAZING GRACE (UŽ ZNÍ ZVON)    - John Newton
C3   TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ    - K. HAŠLER
C4   HOLUBÍ DŮM - SVĚRÁK   -UHLÍŘ
C6   SVÍTÁ    - J JEŽEK
C7   ŽIVOT JE JEN NÁHODA    - J JEŽEK
C16   MICHELLE    - J.Lennon & P. McCartney
C17   YESTERDAY    - J.Lennon & P. McCartney